Atlante delle nubi
 
Atlante delle nubi
  Home Atlante   Home Atlante Cumulus          
NUBI BASSE
Regione inferiore
0-2000 M.
Cumulus congestus Cu con
Cumulus fractus Cu fra
Cumulus humilis Cu hum
Cumulus mediocris Cu med

Cumulus humilis

Cumulus caratterizzato solo da una piccola estensione verticale e appare generalmente come appiattito. I Cumulus humilis non producono mai precipitazioni.

Cumulus humilis
Cumulus humilis
 
Cumulus humilis
Cumulus humilis
 
Cumulus humilis
Cumulus humilis
 
Cumulus humilis
Cumulus humilis
 
Cumulus humilis
Cumulus humilis
 
Cumulus humilis
Cumulus humilis