Atlante delle nubi
 
Atlante delle nubi
  Home Atlante   Home Atlante Cumulus          
NUBI BASSE
Regione inferiore
0-2000 M.
Cumulus congestus Cu con
Cumulus fractus Cu fra
Cumulus humilis Cu hum
Cumulus mediocris Cu med

Cumulus fractus

Piccoli Cumulus simili a fiocchi dai bordi molto frastagliati, sfilacciati e dai contorni in continua evoluzione, spesso rapida.

Cumulus fractus
Cumulus fractus
 
Cumulus fractus
Cumulus fractus
 
Cumulus fractus
Cumulus fractus
 
Cumulus fractus
Cumulus fractus
 
Cumulus fractus
Cumulus fractus